MESKİ’DEN BASIN AÇIKLAMASI

Son günlerde bazı yerel gazetelerde ve haber sitelerinde Mersin-Adana yolu üzerindeki kavşak ve köprü çalışmalarında MESKİ’nin çalışmalarının beklendiği yönünde yayınlanan haberler üzerine MESKİ Genel Müdürlüğü’nün Kamuoyunu bilgilendirmesi gerekmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nce "Mersin–Adana Yolu Km: 2+780 –10+480 Arası Genişletme, Farklı Seviyeli Kavşak ve BSK'lı Üstyapı Kaplama Yapım İşi" ile ilgili olarak Kurumumuza ait hatların deplase edilmesi 12.04.2016 tarihinde bir yazı ile Genel Müdürlüğümüze bildirilmiştir. Konu ile ilgili çalışmalara derhal başlanılmış, mezkur yatırımın ulaşım sıkıntısını önemli ölçüde gidereceği ve Mersin’in menfaatine olacağından hareketle 2016 ve 2017 yılı kapsamında öngörülen çeşitli yatırımlardan feragat edilerek söz konusu mali kaynağın anılan bölgedeki hatların deplase edilmesi için kullanılması sağlanmıştır. Hatların deplasesi için MESKİ Genel Müdürlüğü dışında diğer altyapı kurum ve kuruluşlarının da görevli olması nedeniyle bu kurum ve kuruluşlarca eşgüdüm dahilinde çalışılması zarureti doğmuştur. Buna bağlı olarak da bir dizi eşgüdümü tesis edici toplantılar yapılmış ve tüm taraflara ait hatların etüdü ile beraber alternatif güzergahlar oluşturulmuştur. Müştereken tespit edilen güzergahlar neticesinde İdaremize ait deplase avan projeleri hazırlanmış ve bu güzergahta bulunan tüm kurum ve kuruluşlardan görüş alınarak 16.12.2016 tarihinde tamamlanan kesin proje çalışmaları için, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nce 23.12.2016 tarihinde uygun görüş verilmiştir. Söz konusu deplase projelerinde; Ø 1600 mm çapında çelik boru ile yaklaşık 530 mt ikiz kanalizasyon terfi hattı, muhtelif çaplarda yaklaşık 12 bin metre içmesuyu ana dağıtım boru hattı, Ø 1000 mm çapında yaklaşık 400 metre kanalizasyon kolektör hattı deplase çalışmaları planlanmıştır. Uygunluk görüşü alınan bahse konu deplase tatbikat projeleri doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği ihaleye çıkılmış, neticede ise "Mersin–Adana Yolu 2+780 – 10+480 km Arası İçmesuyu ve Kanalizasyon Hatları Deplase Yapım İşi"nin sözleşmesi 02.03.2017 tarihinde imzalanmış ve yer teslimi yapılarak deplase işine başlanmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğünce de 06.03.2017 tarihinde söz konusu yol kapatılarak çalışmalara başlanılmıştır.

Hâlihazırda deplase işi sözleşmesine göre iş bitim tarihi teknik olarak 04.11.2017 olarak belirlense de Genel Müdürlüğümüzün çabaları ile deplase işinin %70’i tamamlanmış bulunmaktadır. Köprülü kavşak kısmının bulunduğu bölümün imalatının ise Ağustos ayı içerisinde tamamlanacağı, başka bir deyişle is programına göre belirlenen süreden daha önce neticelendirileceği öngörülmektedir.

Bu açıklamalardan da görüleceği üzere MESKİ Genel Müdürlüğünün söz konusu köprülü kavşak yapımı işinde alt yapı tesislerini deplase eden tek kurum olmadığı, bütün iş ve işlemlerini mevzuatla öngörülen süreler kapsamında süratle yerine getirdiği anlaşılacaktır. Nitekim Genel Müdürlüğümüzün deplase işini yapması diğer altyapı kurum ve kuruluşlarına da bağlı olup, teknik olarak tehlike arz eden diğer altyapı tesisleri ile telafisi güç veya imkânsız olayların yaşanmaması adına büyük özen ve çaba göstererek çalışmalara devam etmekteyiz.

Bazı yerel gazete ve haber sitelerinde yer alan haberlerin yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde değerlendirilmesinde fayda bulunmakta olup, bu kapsamda yaşandığı ileri sürülen aksamaların MESKİ Genel Müdürlüğünden kaynaklanmadığı da anlaşılacaktır.  

Arazideki çalışmalara ve kronolojik iş akış tarihlerine bakıldığında; Karayolları Bölge Müdürlüğü’nce yürütülen köprülü kavşak yapım çalışmaları ile diğer kurumların (TEDAŞ, TÜRK TELEKOM, ATAŞ, AKSAGAZ) altyapı deplase imalatlarının koordineli olarak devam etmesi ve anılan işlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatına göre yürütüldüğü bilinmekle birlikte, Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan deplase işlerinin şu an için bahse konu köprülü kavşak imalatına ait çalışmaları durduran herhangi bir yanı bulunmamaktadır.

Yapılan değerlendirmeler ve planlama sürecinin tarihsel akışı da dikkate alındığında söz konusu haberlerin hakkaniyetle bağdaşmadığı, spekülatif bir mahiyet içerdiği, dolayısıyla da gerçeği yansıtmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur. Memnuniyet Anketi

Yaşınızı öğrenebilir miyim? Söylenen yaşı açık olarak yazıp, ilgili kutucuğa işaretleme yapınız.


Cinsiyeti işaretleyiniz.


Görüşülen kişinin su abonesi olduğu ilçeyi işaretleyiniz, Mahalle adını açık olarak yazınız.

Görüşülen abonenin yerleşim yeri türünü işaretleyiniz.


Abonelik türünü işaretleyiniz. Birden fazla abonelik türü var ise görüştüğünüz yerdeki abonelik türünü değerlendirmesini isteyiniz.
Aşağıda okuyacağım fatura ödeme yollarından hangisi veya hangilerini tercih ediyorsunuz?MESKİ’den almış olduğunuz hizmeti her bir ifadeye katılım derecenizi 1 ile 5 puan arasında not vererek değerlendirir misiniz? 1 puan bu ifadeye kesinlikle katılmadığınızı, 5 puan ise kesinlikte katıldığınızı ifade etmektedir.
Ürün ve Hizmet Sunumu
1- Abonelik hizmeti verilen binalara kolayca ulaşabiliyorum.

2 - Abonelik hizmeti verilen binalar geniş, ferah ve konforludur.

3 - Abonelik hizmeti verilen binalar temiz ve sağlıklıdır.

4 - Abonelik hizmet binalarında çalışan sayısı yeterlidir, işlemlerim hızlıca yapılır.

5 - Abonelik sırasında istenen belgeler yeterli, kolayca hazırlanabilir türde ve sayıdadır.

6 - Abonelikte ödenen abonelik teminat bedeli ödenebilir/normal düzeydedir.

7 - Abonelik sonlandırıldığında teminat bedelini kolayca tahsil edebiliyorum.

8 - Faturalar her ay düzenli olarak elime ulaşır.

9 - Faturalar okunaklı ve anlaşılır bir şekilde düzenlenir.

10 - Fatura ödeme noktaları yeterlidir.

Ürün ve Hizmet Değeri
11 - Musluklardan kaliteli içilebilir nitelikte su akar.

12 - MESKİ'ye ödediğim fatura tutarı, aldığım hizmete değerdir.

13 - MESKİ çalışanları bilgili, konusunda uzman kişilerdir.

14 - MESKİ çalışanları ilgili, saygılı, güler yüzlü kişilerdir.

İmaj ve İtibar
15 - MESKİ su tasarrufu konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapar, önerilerde bulunur.

16 - MESKİ, temiz su kaynaklarının korunması konusunda çalışmalar yapar.

17 - MESKİ, bildirdiği su kesinti zamanlarına uyar.

18 - MESKİ’nin yaptığı duyuru ve haberlere güvenirim.

19 - MESKİ tüm abonelerine eşit, adil hizmet verir.

Abone Hizmeti, İlişkisi ve Desteği
20 - MESKİ, su kesintisi yapacağı zaman haber verir.

21 - MESKİ çalışanları hızlı hizmet verir.

22 - MESKİ şikayetlerimi dikkate alır, ilgilenir.

23 - MESKİ şikayetlere zamanında çözüm bulur.

24 - MESKİ internet sitesi üzerinden işlemlerimi kolayca yapabiliyorum.

25 - MESKİ arıza bildirim telefon hattına kolayca ulaşabiliyorum.

26 - MESKİ yaptığı hizmetler, çalışmalar hakkında daima bilgi verir.

Abone Bağlılığı
27 - MESKİ’nin sunduğu hizmetlerden genel olarak memnunum.