KIZKALESİ AAT BASIN AÇIKLAMASI

Hâlihazırda Kızkalesi Mahallesinde çalışmakta olan 1.000 m³/gün kapasiteli biyolojik arıtma tesisinin kapasitesinin yalnızca yaz aylarında yetersiz kalması ve mevcut tesiste mekanik ekipmanların randımansız duruma gelmesi nedeniyle mevcut tesisin rehabilitasyonu ve kapasite artırımı yapılması uygun görülmüş, anılan Arıtma Tesisi alanının yetersiz olması dolayısıyla Türkiye’de yalnızca dört ilde kurulu ve en ileri atıksu arıtma teknolojisine sahip olan Membran Biyo-Reaktör sistemine göre projelendirme yapılmış, bu proje sonrası tesisin kapasitesinin sekiz (8) kat artması planlanmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 27/01/2016 tarih ve 25 sayılı kararı ile Mersin İli Erdemli İlçesi Kızkalesi Mahallesi AAT Rehabilitasyon ve Kapasite Artırımı Yapım İşi 8.890.000,00-TL sözleşme bedeli ile yüklenici Sutek Çevre Sis. Müh. İnş. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.-A.S.M. Arıt. Sis. Mak. İmalat ve İnş. San. Ltd. Şti İş Ortaklığı’na ihale edilmiş olup 13/04/2016 tarihinde yer teslimi yapılmış, ancak inşaatın yapılacağı alanda işgalci bir binanın bulunması nedeniyle binanın yıkıldığı 23.05.2016 tarihinde inşaat çalışmalarına başlanılmış, İdaremizden kaynaklı olmayan bu hadise sebebiyle süre uzatımı verilmiştir.

Söz konusu Arıtma Tesisi projesinde yer alan arıtılmış suyun deşarj edilmesi hususu Kızkalesi Muhtarlığının “temiz su deşarjının bir kısmının sulama suyu” şeklinde kullanılması önerisi üzerine revize edilmiş, öte yandan terfi hattının 3. Derece SİT alanı içerisinde kalmasından dolayı terfi hattının yapılabilmesi için İdaremizce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne kazı izni başvurusunda bulunulmuştur.

Görüleceği üzere İdaremizin bütün iş ve işlemleri vaktinde planlayarak yapmasına rağmen İdaremizden kaynaklanmayan nedenlerle anılan sürecin uzaması sebebiyle yukarıda zikredilen sistemin devreye alınması da aksamıştır. Bu sebeple tesise giren suyun bir kısmı klasik yöntemlerle arıtılmakta, ancak bölgedeki yoğun nüfusun su kullanımının belirli zaman dilimleri içerisinde yoğunlaşması sebebiyle anılan arıtma çalışması yeterli gelmemektedir. Bundan dolayı zaman zaman kısa süreli koku problemi gibi anlık ve kısa süre içerisinde giderilen sorunlar yaşanabilmektedir. İdaremiz tarafından hassasiyetle takip edilen ve yakın zamanda alınması beklenen kazı izinlerinin tarafımıza ulaşmasını müteakip yaklaşık 10 gün süre zarfında “Membran” sisteminin devreye alınması ve akabinde yaklaşık 20 gün içerisinde tam arıtma kapasitesine ulaşılması öngörülmektir.

Öte yandan vidanjörler vasıtasıyla Mintan Deresine fosseptik döküldüğü yönünde çeşitli sosyal paylaşım ağları üzerinden gerçeği yansıtmayan haberler yapıldığı görülmüştür. 09/08/2017 tarihinde Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü görevlilerinin yapmış olduğu tetkik neticesinde  haberlere konu edilen hususlara rastlanılmadığı tutanak altına alınmıştır.

Yapılan bu tespite binaen haberlere konu edilen hususların gerçek dışı olduğu açıklık kazanmış olup kamuoyunun bu tür haberlere itibar etmemesi hususu saygıyla duyurulur.Memnuniyet Anketi

Yaşınızı öğrenebilir miyim? Söylenen yaşı açık olarak yazıp, ilgili kutucuğa işaretleme yapınız.


Cinsiyeti işaretleyiniz.


Görüşülen kişinin su abonesi olduğu ilçeyi işaretleyiniz, Mahalle adını açık olarak yazınız.

Görüşülen abonenin yerleşim yeri türünü işaretleyiniz.


Abonelik türünü işaretleyiniz. Birden fazla abonelik türü var ise görüştüğünüz yerdeki abonelik türünü değerlendirmesini isteyiniz.
Aşağıda okuyacağım fatura ödeme yollarından hangisi veya hangilerini tercih ediyorsunuz?MESKİ’den almış olduğunuz hizmeti her bir ifadeye katılım derecenizi 1 ile 5 puan arasında not vererek değerlendirir misiniz? 1 puan bu ifadeye kesinlikle katılmadığınızı, 5 puan ise kesinlikte katıldığınızı ifade etmektedir.
Ürün ve Hizmet Sunumu
1- Abonelik hizmeti verilen binalara kolayca ulaşabiliyorum.

2 - Abonelik hizmeti verilen binalar geniş, ferah ve konforludur.

3 - Abonelik hizmeti verilen binalar temiz ve sağlıklıdır.

4 - Abonelik hizmet binalarında çalışan sayısı yeterlidir, işlemlerim hızlıca yapılır.

5 - Abonelik sırasında istenen belgeler yeterli, kolayca hazırlanabilir türde ve sayıdadır.

6 - Abonelikte ödenen abonelik teminat bedeli ödenebilir/normal düzeydedir.

7 - Abonelik sonlandırıldığında teminat bedelini kolayca tahsil edebiliyorum.

8 - Faturalar her ay düzenli olarak elime ulaşır.

9 - Faturalar okunaklı ve anlaşılır bir şekilde düzenlenir.

10 - Fatura ödeme noktaları yeterlidir.

Ürün ve Hizmet Değeri
11 - Musluklardan kaliteli içilebilir nitelikte su akar.

12 - MESKİ'ye ödediğim fatura tutarı, aldığım hizmete değerdir.

13 - MESKİ çalışanları bilgili, konusunda uzman kişilerdir.

14 - MESKİ çalışanları ilgili, saygılı, güler yüzlü kişilerdir.

İmaj ve İtibar
15 - MESKİ su tasarrufu konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapar, önerilerde bulunur.

16 - MESKİ, temiz su kaynaklarının korunması konusunda çalışmalar yapar.

17 - MESKİ, bildirdiği su kesinti zamanlarına uyar.

18 - MESKİ’nin yaptığı duyuru ve haberlere güvenirim.

19 - MESKİ tüm abonelerine eşit, adil hizmet verir.

Abone Hizmeti, İlişkisi ve Desteği
20 - MESKİ, su kesintisi yapacağı zaman haber verir.

21 - MESKİ çalışanları hızlı hizmet verir.

22 - MESKİ şikayetlerimi dikkate alır, ilgilenir.

23 - MESKİ şikayetlere zamanında çözüm bulur.

24 - MESKİ internet sitesi üzerinden işlemlerimi kolayca yapabiliyorum.

25 - MESKİ arıza bildirim telefon hattına kolayca ulaşabiliyorum.

26 - MESKİ yaptığı hizmetler, çalışmalar hakkında daima bilgi verir.

Abone Bağlılığı
27 - MESKİ’nin sunduğu hizmetlerden genel olarak memnunum.