Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | Abonelik

Abone Devir İçin Gerekli Evraklar

ABONELİK YENİLEME (DEVİR)

Mevcut su aboneliği bulunan bir konut ya da işyerinin başka bir kişi tarafından kullanılacak olması durumunda "isim değişikliği" işlemi yapılabilir. Suyu fiilen kullanan kişinin, aboneliği kendi adına alması esastır. 

KONUT

Gerekli Belgeler : 

1. T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Bilgisi 

2. Sayaca ait eski bir fatura veya sayaç seri numarası

3. Tapu veya kira kontratı (NVI adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)

4. DASK (Deprem Sigortası) 

İŞYERİ

Gerekli Belgeler : 

1. T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi 

2. Sayaca ait eski bir fatura veya sayaç seri numarası 

3. Tapu (TAKBİS'ten ulaşılamaması halinde) ve Kiracı ise Kira Kontratı 

4. Vergi levhası ve İşletici Kimlik Belgesi 

5. İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi 

6. Şirketlerde bunlara ilaveten kaşe

7. DASK (Deprem Sigortası) 

ÖNEMLİ NOTLAR : 

  • Abonelik müracaatı yapan kişinin Mersin ili sınırları içinde NVİ Adres Kayıt Sistemi'ne (İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi) kaydı var ancak abonelik işlemi yapılacak adresten farklı ise; mal sahibi ise tapu fotokopisi kiracı ise kira kontratı fotokopisi gerekmektedir. 
  • Kanuni indirimlerden faydalanmak isteyen şehit, gazi ve engellilerin (engelliliğin %40 ve üzeri olduğuna dair hastane raporu veya özürlü kimlik belgesi) durumlarını belirten resmi belge sunmaları gerekmektedir. 
  • Kamu Yararı güden dernek ve vakıfların, ticari işletme olmadıklarına dair resmi belgelerini sunmalarını gerekmektedir. 
  • İmar Kanunu'nun 31. maddesine göre 26.07.2008 tarihinden sonra inşa edilen yapılar için iskan belgesi (kullanma izin belgesi) gerekmektedir. Bu tarihten sonra inşa edilen ancak İskan belgesi bulunmayan yapılar için ancak tek sayaçtan şantiye suyu aboneliği yapılabilmektedir. 
  • Tüm işlemler noterden alınacak vekaletname ile başkası adına yapılabilmektedir. 
  • 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen yerlerden Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesinin kontrolü sonrası işlem yapılır.