Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | Abonelik

Abonelik Sonlandırma İçin Gerekli Evraklar

ABONELİK SONLANDIRMA (TERK)

Su aboneliği bulunan bir konut yada işyerindeki aboneliğin taşınma vb. sebeplerle kapatılması işlemidir. Bu işlemin ardından abonelik sahibine güncel fiyat üzerinden teminat bedeli iade edilir. 

KONUT

Gerekli Belgeler : 

1. T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi. 

2. Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti. 

İŞYERİ

Gerekli Belgeler : 

1. T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi. 

2. Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti

3. Şirketlerde kaşe, imza sirküsü ve yetki belgesi 

TESİSAT İPTALİ

Bir yapının belirli bir sebeple yıkılması yada büyük tadilat yapılmasından önce mevcut tesisatın iptal edilmesi gerekmektedir. 

Gerekli Belgeler : 

1. İlgili belediyeden alınacak yıkım belgesi ve tapu örneği

2. T.C. Kimlik numarası yer alan Kimlik Belgesi.