Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | Abonelik

Fatura İtiraz ve Sayaç Okuma

1-Fatura İtiraz

MESKİ Genel Müdürlüğü’ nün sorumluluk alanı sayacın girişine kadardır.

Abone sayacından sonra oluşacak arızalardan sorumludur.

Yüksek faturaların sebepleri aşağıda bulunmaktadır;

  1. Suyun fazla kullanımı
  2. Mülkün dahili tesisatında su kaçağı
  3. Hatalı okuma
  4. Sayacın bozulması

Yasa gereği sayacınızı test etme ve rapor düzenleme yetkisi Mersin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü’ ne aittir.

Aboneler su sayaçlarının tüketimiyle ilgili şikayette bulunabilir. Bu durumda aboneye tahakkuk eden su miktarı “ortalama tahakkuk” ile belirlenir ve Sayaç Muayene bedeli ile birlikte ilk okuma dönemindeki faturasına eklenir.

Sayaç, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmiş standartlardaki Su Sayaçları Tamir ve Ayar İstasyonunda ilgili Bakanlık teşkilatı tarafından kontrol edilir. Tahrip olmuş sayaçlar ile mührü kopuk sayaçlar için aboneler itirazda bulunamazlar.

Şikayetli muayene sonucunda Mersin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen rapora göre;

Tüketim göstergesinin tamamen geçersiz olduğu saptanmış ise, tahakkuk kayıtları düzeltilir, itirazın edildiği tarihten o tarihe kadarki su sarfiyatı da ortalama tahakkuka göre hesaplanır.

Tüketim göstergesinin kısmen geçersiz olduğu saptanmış ise, kısmen geçersiz olduğu dönemlerdeki hata payı hesaplanarak yürürlükteki tarifeye göre tahakkuk yapılır. Ortalama tahakkuka göre ödemiş olduğu miktardan alacağı varsa iade edilir.

Sayacın doğru çalıştığı saptanırsa, aboneye tahakkuk etmiş bulunan su miktarının tahsil edilmesi gerekmektedir.

2- Sayaç Okuma Tahakkuk

Su Tüketim Faturası adrese bırakılması ile aboneye bildirilmiş sayılır. Sayaçlar, MESKİ tarafından tespit edilen ve okunması kolay olan bir yere takılır. Abone, su sayacının yerini veya çapını değiştirmek istediğinde MESKİ’ ye müracaat ederek izin almak zorundadır. İzin almadan sayaç yerini veya çapını değiştirenler hakkında cezai işlem yapılır.

Sayacınızın okunmasıyla ilgili her türlü işlemi ilgili Şube Müdürlüğümüze müracaat ederek sonuçlandırabilirsiniz.