MESKİ GENEL KURUL TOPLANTISI

MESKİ GENEL KURUL TOPLANTISI

 

07/11/2018 Çarşamba günü saat 10:00'da toplanacak olan MESKİ Genel Müdürlüğünün Kasım ayı olağan Genel Kurul toplantısına ait;

 

GÜNDEM

  1. Açılış ve Yoklama.
  2. Saygı Duruşu. 
  3. Bir önceki Toplantı Tutanağının görüşülmesi.
  4. Geçici İşçi Vize Cetvelleri ile ilgili teklifin görüşülmesi.
  5. Kadro Derece Değişiklik Cetvelleri ile ilgili teklifin görüşülmesi.
  6. MESKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik Taslağı ile ilgili teklifin görüşülmesi.
  7. MESKİ Genel Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Performans Programı Tasarısı ile ilgili teklifin görüşülmesi.
  8. MESKİ Genel Müdürlüğü 2019-2021 Dönemi Bütçe Tasarısı ile ilgili teklifin görüşülmesi.
  9. MESKİ Genel Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Ücret Tarifesi Tasarısı ile ilgili teklifin görüşülmesi.
  10. Dilek, Temenniler ve Kapanış.