MAYIS AYI MESKİ GENEL KURUL TOPLANTISI

 

GÜNDEM

20 MAYIS 2019 PAZARTESI GÜNÜ SAAT 14.00’DA TOPLANACAK OLAN

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MAYIS AYI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

 

   -Açılış ve Yoklama.

      -Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi.

  1. 2019 Mali Yılı MESKİ Ücret Tarifesinde Haziran 2019 ayından itibaren meskenler için belirlenen ilk kademe tarifede indirim yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi.
  2. Genel Müdürlüğümüzde çalışan memur ve sözleşmeli personele ilişkin Sosyal Denge Sözleşmesini, MESKİ Genel Müdürlüğü adına yapmak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve MESKİ Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Vahap SEÇER’e yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.
  3. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
  4. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Kesin Hesap ve ekli Cetvellerinin görüşülmesi.
  5. MESKİ Genel Müdürlüğü Denetçiler Raporunun görüşülmesi.
  6. MESKİ Genel Müdürlüğü Denetçiler Seçiminin yapılması ve Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.
  7. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kadro Derece ve Kadro İptal İhdas Değişikliği Cetvelleri ile ilgili teklifin görüşülmesi.
  8. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Esas Yönetmelik Taslağı ile ilgili teklifin görüşülmesi.
  9. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmelik Taslağı ile ilgili teklifin görüşülmesi.
  10. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2015-2019 yılı Stratejik Planı Çerçevesinde hazırlanan ve Kasım Ayı Olağan Genel Kurulunda onaylanan 2019 Mali Yılı Bütçesinin Finansman Cetvelinde 73.000.000 TL iç borçlanma öngörülmüştür.  Bütçe kararnamesi ve eki Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde yer alan söz konusu bu tutardan 19.700.000 TL’nin (ondokuzmilyonyediyüzbin)  kullanılması, krediyle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak üzere MESKİ Genel Müdürüne yetki verilmesi hususu ile ilgili teklifin görüşülmesi.

      -Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 

                Vahap SEÇER

 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

   MESKİ Yönetim Kurulu Başkanı

Dosyalar

1-2018 Yılı Mizan 2-2018 ButceGiderleriKesinHesapCetveli 3-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 4-2018 MUHASEBE YETKİLİSİ listesi 5-2018 Yılı ButceGelirKesinHesapCetveli 6-2016-2017-2018 BİLANÇO 2019 İPTAL İHDAS CETVELLERİ Denetçi Raporu Genel Müdürlük Denetçi Raporu Yönetim Kurulu MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmelik Taslağı MESKİ Esas Yönetmelik Taslağı Bir Önceki Toplantı Tutanak Özeti