MESKİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI (09/09/2019)

GÜNDEM

 

9 EYLÜL 2019 PAZARTESI GÜNÜ SAAT 14.00’DA TOPLANACAK OLAN

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

 

- Açılış ve Yoklama

- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi.

  1. MESKİ Genel Müdürlüğü 2020-2024 Yılları Stratejik Plan Taslağı ile ilgili teklifin görüşülmesi.
  2. MESKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Bütçesi içinde Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler bütçe tertibinin açılması ve açılacak olan bütçe tertibine toplam da 35.400.000,00.-TL'nin aktarılması ile ilgili teklifin görüşülmesi.
  3. MESKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı ile ilgili teklifin görüşülmesi.
  4. Genel Müdürlüğümüz Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının bütçesinin Plan Proje Dairesi Başkanlığı bütçesine aktarılması ile ilgili teklifin görüşülmesi.
  5. Genel Müdürlüğümüz 2019 Mali Yılı Bütçesinin Finansman Cetvelinde 73.000.000 TL iç borçlanma öngörülmüştür. Bütçe kararnamesi ve eki Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde yer alan söz konusu bu tutardan 9.300.000,00.-TL'lik kısmın Enerjisa Güvence Bedelini karşılamak üzere teminat mektubu alınması için  kullanılması, hususu ile ilgili teklifin görüşülmesi.

-Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 

                                             Vahap SEÇER

                                            Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

                                           ve

                                                MESKİ Genel Kurul Başkanı