MESKİ GENEL KURUL TOPLANTISI (11/11/2019)

11 KASIM 2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 15.00’DA TOPLANACAK OLAN

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KASIM AYI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

 

-Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu. 

  1. Bir önceki Toplantı Tutanağının görüşülmesi.
  2. MESKİ Genel Müdürlüğünde çalışan memur ve sözleşmeli personele ilişkin Sosyal Denge Sözleşmesini, MESKİ Genel Müdürlüğü adına yapmak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve MESKİ Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Vahap SEÇER’e yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.
  3. MESKİ Genel Müdürlüğü Geçici İşçi Vize Cetvelleri ile ilgili teklifin görüşülmesi.
  4. MESKİ Genel Müdürlüğü Kadro Derece Değişiklik Cetvelleri ile ilgili teklifin görüşülmesi.
  5. MESKİ Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirliği Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmelik Taslağı ile ilgili teklifin görüşülmesi.
  6. MESKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmelik Taslağı ile ilgili teklifin görüşülmesi.
  7. MESKİ Genel Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Performans Programı Tasarısı ile ilgili teklifin görüşülmesi.
  8. MESKİ Genel Müdürlüğü 2020-2022 Dönemi Bütçe Tasarısı ile ilgili teklifin görüşülmesi.
  9. MESKİ Genel Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Ücret Tarifesi Tasarısı ile ilgili teklifin görüşülmesi.
  10. MESKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Elektrik Alımları bütçe giderine 24.000.000,00.-TL Ödenek Devri ile ilgili teklifin görüşülmesi.

-Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Vahap SEÇER

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

ve

MESKİ Genel Kurul Başkanı

Dosyalar

13.09.2019 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI