MESKİ GENEL KURUL TOPLANTISI (27/11/2019)

27 KASIM 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10:00’DA TOPLANACAK OLAN

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL KURUL TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

 - Açılış ve Yoklama

 - Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi.

  1. MESKİ Genel Müdürlüğü Geçici İşçi Vize Cetvelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  2. MESKİ Genel Müdürlüğü Kadro Derece Değişiklik Cetvelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  3. MESKİ Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirliği Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmelik Taslağı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  4. MESKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmelik Taslağı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  5. MESKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Elektrik Alımları bütçe giderine 24.000.000,00.-TL Ödenek Devri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  6. MESKİ Genel Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Performans Programı Tasarısı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  7. MESKİ Genel Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Ücret Tarifesi Tasarısı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.
  8. MESKİ Genel Müdürlüğü 2020-2022 Dönemi Bütçe Tasarısı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi ve Bütçe Oylaması.
  9. Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 

 

                                             Vahap SEÇER

                                    MESKİ Genel Kurul Başkanı

Dosyalar

11.11.2019 1. Toplantı Tutanağı