Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | Duyurular

MESKİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI (16/05/2020)

 16 MAYIS 2020 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 15’DE TOPLANACAK OLAN

 MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

  - Açılış ve Yoklama

  - Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi.

 

  1. Su ve Kanalizasyon harcamalarına katılım payı ile ilgili olarak 2020 yılı itibariyle uygulamaya giren ve gayrimenkul vergi değerinin %2 si olarak uygulanan oran üzerinden yapılan hesaplamanın %0,90 olarak 01/01/2020 tarihinden itibaren uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi.
  2. MESKİ Genel Müdürlüğü 2020 yılı Bütçe kararnamesi ve eki Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde yer alan 100.000.000,00.-TL iç borçlanma tutarının kullanılması gerekmiş olup, 100.000.000,00.-TL İç Borçlanmanın yapılabilmesi ve krediyle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak üzere MESKİ Genel Müdürüne yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

-

 

                                                              Vahap SEÇER

                                             Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

                                                                        ve

                                                  MESKİ Genel Kurul Başkanı

Dosyalar

MESKİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI (16/05/2020)