MESKİ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ 1. GÖZETİM TETKİKİNİ TAMAMLADI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaş ve paydaş şikayetlerini daha etkin yönetmek, beklentilerin karşılama oranını artırmak amacıyla aldığı TS EN ISO/IEC 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin  1. Gözetim Tetkikini başarıyla tamamladı. 

ISO/IEC 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi  standardı, işletmelerde risk değerlendirme metodolojisinin yerleşmesine, risk değerlendirme raporlarının hazırlanmasına ve risk işleme planlarının hazırlanmasına olanak tanımaktadır. Zaman içinde sistemdeki mevcut tehditlerin ve zayıflıkların nitelikleri değişebilir veya uygulanan ISO 27001 standardı ile birlikte yapılan kontroller neticesinde riskler azalmış veya önem dereceleri düşmüş olabilir. MESKİ Genel Müdürlüğü olarak belirlenen periyodlarda ve kabul edilen metodolojiye uygun şekilde risk değerlendirmesi çalışmaları gerçekleştirmektedir. Standard çerçevesinde fiziksel ve çevresel güvenlik, ekipman güvenliği, işletim sistemleri ve son kullanıcı güvenliği, şifre güvenliği ve sunucu ve sistem güvenliği konusunda sürekli iyileştirme çalışmalarına devam etmektedir.

Zaman geçtikçe bilginin önemi artmış, güvenli bir şekilde saklanması ve depolanması kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bilgiye olan bu bağımlılık bilginin korunması ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu anlamda bilgi, kurumun sahip olduğu varlıklar arasında çok önemli bir yere sahiptir. Bilgiye yönelik olası saldırılar, tahrip edilmesi, silinmesi, bütünlüğünün ve gizliliğinin zarar görmesi, bilgi altyapısının bozulması önlenerek, iş sürekliliği sağlanmalıdır. MESKİ, bilgiyi bir sistem sayesinde korumak amacıyla 27001 Bilgi Güvenliği Sistemini kurmuş ve diğer yönetim sistemleriyle entegre bir biçimde sürekliliğini sağlamıştır. 02-03-04 Mayıs 2018 tarihlerinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilileri tarafından 1. Gözetim tetkiki yapılmıştır. Tetkik sonunda belgenin devamlılığına karar verilmiştir.

MESKİ Genel Müdürlüğün'den yapılan açıklamaya göre, “ 2014 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş, 2015 Yılında Mükemmellikte Kararlılık Belgesi 2 yıldız, 2016 Yılında Mükemmellikte yeterlilik belgesi 4 yıldız, 10002 Müşteri Memnuniyet Sistemi Belgesi, 2017 yılında  27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi, 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, 2018 yılında Alo185 Çağrı merkezimizle ilgili olarak 18295-1,18295-2 belgeleri alınmıştır. Kurumumuz kurumsal mükemmellik anlayışını uygulayarak, hizmetlerini; sistemler kurarak yapmakta ve bu sistemleri sürekli iyileştirerek, değişimlere uyum sağlayarak, kurum kültürü olarak benimseterek kalite yolculuğumuz devam etmektedir” denildi.Memnuniyet Anketi

Yaşınızı öğrenebilir miyim? Söylenen yaşı açık olarak yazıp, ilgili kutucuğa işaretleme yapınız.

Cinsiyeti işaretleyiniz.


Görüşülen kişinin su abonesi olduğu ilçeyi işaretleyiniz, Mahalle adını açık olarak yazınız.

Görüşülen abonenin yerleşim yeri türünü işaretleyiniz.


Abonelik türünü işaretleyiniz. Birden fazla abonelik türü var ise görüştüğünüz yerdeki abonelik türünü değerlendirmesini isteyiniz.
Aşağıda okuyacağım fatura ödeme yollarından hangisi veya hangilerini tercih ediyorsunuz?MESKİ’den almış olduğunuz hizmeti her bir ifadeye katılım derecenizi 1 ile 5 puan arasında not vererek değerlendirir misiniz? 1 puan bu ifadeye kesinlikle katılmadığınızı, 5 puan ise kesinlikte katıldığınızı ifade etmektedir.
Ürün ve Hizmet Sunumu
1- Abonelik hizmeti verilen binalara kolayca ulaşabiliyorum.

2 - Abonelik hizmeti verilen binalar geniş, ferah ve konforludur.

3 - Abonelik hizmeti verilen binalar temiz ve sağlıklıdır.

4 - Abonelik hizmet binalarında çalışan sayısı yeterlidir, işlemlerim hızlıca yapılır.

5 - Abonelik sırasında istenen belgeler yeterli, kolayca hazırlanabilir türde ve sayıdadır.

6 - Abonelikte ödenen abonelik teminat bedeli ödenebilir/normal düzeydedir.

7 - Abonelik sonlandırıldığında teminat bedelini kolayca tahsil edebiliyorum.

8 - Faturalar her ay düzenli olarak elime ulaşır.

9 - Faturalar okunaklı ve anlaşılır bir şekilde düzenlenir.

10 - Fatura ödeme noktaları yeterlidir.

Ürün ve Hizmet Değeri
11 - Musluklardan kaliteli içilebilir nitelikte su akar.

12 - MESKİ'ye ödediğim fatura tutarı, aldığım hizmete değerdir.

13 - MESKİ çalışanları bilgili, konusunda uzman kişilerdir.

14 - MESKİ çalışanları ilgili, saygılı, güler yüzlü kişilerdir.

İmaj ve İtibar
15 - MESKİ su tasarrufu konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapar, önerilerde bulunur.

16 - MESKİ, temiz su kaynaklarının korunması konusunda çalışmalar yapar.

17 - MESKİ, bildirdiği su kesinti zamanlarına uyar.

18 - MESKİ’nin yaptığı duyuru ve haberlere güvenirim.

19 - MESKİ tüm abonelerine eşit, adil hizmet verir.

Abone Hizmeti, İlişkisi ve Desteği
20 - MESKİ, su kesintisi yapacağı zaman haber verir.

21 - MESKİ çalışanları hızlı hizmet verir.

22 - MESKİ şikayetlerimi dikkate alır, ilgilenir.

23 - MESKİ şikayetlere zamanında çözüm bulur.

24 - MESKİ internet sitesi üzerinden işlemlerimi kolayca yapabiliyorum.

25 - MESKİ arıza bildirim telefon hattına kolayca ulaşabiliyorum.

26 - MESKİ yaptığı hizmetler, çalışmalar hakkında daima bilgi verir.

Abone Bağlılığı
27 - MESKİ’nin sunduğu hizmetlerden genel olarak memnunum.