BASINA VE KAMUOYUNA ÖNEMLE DUYURULUR

İlimiz Aydıncık İlçesinde son günlerde yaşanan su kesintisi ile ilgili olarak İdaremize yöneltilen başvurular üzerine kamuoyunun aydınlatılması gerekmiştir.

Aydıncık ilçesi merkezine su ileten “Aydıncık İlçe Merkezi İçme Suyu İnşaatı” İller Bankası tarafından 24.12.2010 tarihinde ihale edilmiş, söz konusu içme suyu hattı İller Bankası Bölge Müdürlüğü ile Aydıncık Belediyesi’nin teknik personelinin müşterek kontrollüğü ile 27.10.2014 tarihinde tamamlanmıştır. 6360 sayılı Kanunla söz konusu içme suyu hattı tamamlanmış bir vaziyette Genel Müdürlüğümüze devredilmiştir. Anılan içme suyu hattının Genel Müdürlüğümüze devrinden sonra ana hatlar ve şebeke hatlarında birçok arıza meydana gelmiş, buna istinaden de İdaremizce içme suyu hattı şebeke borularından numune alınarak kullanılan boruların teknik özelliklerinin uygunluğunun teste tabi tutulması gerekmiştir.  Bağımsız bir kuruluş vasıtasıyla gerçekleştirilen teknik inceleme neticesinde 2010-2014 yılları arasında inşaatı yapılan içme suyu hattı yapım işinde kullanılan boruların analiz sonuçlarına göre işletme basınçlarına uygun olmadığı tespit edilmiştir. Bu tespitten sonra söz konusu test sonucu yapım işinin gerçekleştiricisi olan İller Bankası’na da yazılı olarak iletilmiş olup, İller Bankası ile Genel Müdürlüğümüz uhdesinde ortak bir komisyon marifetiyle konunun araştırılması safhasına geçilmiştir. İdaremizin yapım sürecinde yer almadığı Aydıncık İçme Suyu hattında yaşanan sorunun giderilmesi için gerekli hukuki yollara başvurulacak olup, bu aşamada anılan imalatın uygunluğunun açıklığa kavuşturulması safhasına dek yeni bir hattın yapımı da hukuken mümkün gözükmemektedir.  

Bu çerçevede yaşanan arıza hadiselerine müdahaleler ivedi olarak gerçekleştirilmekte, su basıncı bu tür arızalara sebebiyet vermeyecek şekilde ayarlanmakta, İller Bankası ile yapılan müşterek çalışmalar neticesinde olası mağduriyetleri giderici, kesintisiz su temininin sağlayıcı aksiyonlar üzerinde müştereken çalışılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Memnuniyet Anketi

Yaşınızı öğrenebilir miyim? Söylenen yaşı açık olarak yazıp, ilgili kutucuğa işaretleme yapınız.

Cinsiyeti işaretleyiniz.


Görüşülen kişinin su abonesi olduğu ilçeyi işaretleyiniz, Mahalle adını açık olarak yazınız.

Görüşülen abonenin yerleşim yeri türünü işaretleyiniz.


Abonelik türünü işaretleyiniz. Birden fazla abonelik türü var ise görüştüğünüz yerdeki abonelik türünü değerlendirmesini isteyiniz.
Aşağıda okuyacağım fatura ödeme yollarından hangisi veya hangilerini tercih ediyorsunuz?MESKİ’den almış olduğunuz hizmeti her bir ifadeye katılım derecenizi 1 ile 5 puan arasında not vererek değerlendirir misiniz? 1 puan bu ifadeye kesinlikle katılmadığınızı, 5 puan ise kesinlikte katıldığınızı ifade etmektedir.
Ürün ve Hizmet Sunumu
1- Abonelik hizmeti verilen binalara kolayca ulaşabiliyorum.

2 - Abonelik hizmeti verilen binalar geniş, ferah ve konforludur.

3 - Abonelik hizmeti verilen binalar temiz ve sağlıklıdır.

4 - Abonelik hizmet binalarında çalışan sayısı yeterlidir, işlemlerim hızlıca yapılır.

5 - Abonelik sırasında istenen belgeler yeterli, kolayca hazırlanabilir türde ve sayıdadır.

6 - Abonelikte ödenen abonelik teminat bedeli ödenebilir/normal düzeydedir.

7 - Abonelik sonlandırıldığında teminat bedelini kolayca tahsil edebiliyorum.

8 - Faturalar her ay düzenli olarak elime ulaşır.

9 - Faturalar okunaklı ve anlaşılır bir şekilde düzenlenir.

10 - Fatura ödeme noktaları yeterlidir.

Ürün ve Hizmet Değeri
11 - Musluklardan kaliteli içilebilir nitelikte su akar.

12 - MESKİ'ye ödediğim fatura tutarı, aldığım hizmete değerdir.

13 - MESKİ çalışanları bilgili, konusunda uzman kişilerdir.

14 - MESKİ çalışanları ilgili, saygılı, güler yüzlü kişilerdir.

İmaj ve İtibar
15 - MESKİ su tasarrufu konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapar, önerilerde bulunur.

16 - MESKİ, temiz su kaynaklarının korunması konusunda çalışmalar yapar.

17 - MESKİ, bildirdiği su kesinti zamanlarına uyar.

18 - MESKİ’nin yaptığı duyuru ve haberlere güvenirim.

19 - MESKİ tüm abonelerine eşit, adil hizmet verir.

Abone Hizmeti, İlişkisi ve Desteği
20 - MESKİ, su kesintisi yapacağı zaman haber verir.

21 - MESKİ çalışanları hızlı hizmet verir.

22 - MESKİ şikayetlerimi dikkate alır, ilgilenir.

23 - MESKİ şikayetlere zamanında çözüm bulur.

24 - MESKİ internet sitesi üzerinden işlemlerimi kolayca yapabiliyorum.

25 - MESKİ arıza bildirim telefon hattına kolayca ulaşabiliyorum.

26 - MESKİ yaptığı hizmetler, çalışmalar hakkında daima bilgi verir.

Abone Bağlılığı
27 - MESKİ’nin sunduğu hizmetlerden genel olarak memnunum.