GENEL MÜDÜR VEKİLİ CAN TAŞKIN’DAN ETİK GÜNÜ VE HAFTASI KUTLAMA MESAJI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdür Vekili Can Taşkın Etik Günü ve Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında kamu çalışanlarının, çalıştıkları kurum veya kuruluşun amaç ve misyonuna uygun davranması gerektiğini ifade eden MESKİ Genel Müdür Vekili Can Taşkın, Kamu hizmetlerinde, vatandaşlarımızın günlük yaşamının kolaylaştırılması, ihtiyaçların en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılanması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, halkın memnuniyetinin artırılması, hizmetlerin ihtiyaç ve sonuç odaklı olması gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan yöneticiler ve diğer çalışanların, kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütmesi, hizmetten yararlanan vatandaşlarımızın iş ve işlemlerle ilgili olarak aydınlatılması etik kavramı açısından önemlidir. 

Kamuda çalışanların görevlerini yerine getirirken kanunlarla sınırlandırılmış ve yasalara bağlı olarak tanımlanmış yetkilerinin  yanı sıra, saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerine uymaları gerekmektedir.

Etik kültürümüzün ve etik yönetim anlayışımızın MESKİ Genel Müdürlüğümüzde hayata geçirilmesinde önemli katkıları olacağı inancıyla, tüm çalışma arkadaşlarımın "25-31 Mayıs Etik Haftası'nı kutluyorum.” ifadelerini kullandı.