OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Olağanüstü  Genel Kurul Toplantısı 09 EYLÜL 2019 Pazartesi(Bugün) günü saat 14.00’da Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısının devamında gerçekleştirilecektir. Katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

09 EYLÜL Pazartesi Günü Saat 14.00’da Büyükşehir Belediyesi Kongre Salonunda yapılacak Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis  Toplantısının devamındaki  Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait;

GÜNDEM

1-Açılış ve Yoklama.

2-Saygı Duruşu.

3-Bir önceki toplantı tutanak özetinin görüşülmesi.

4-MESKİ Genel Müdürlüğü 2020-2024 Yılları Stratejik Plan Taslağı ile ilgili teklifin görüşülmesi.

5-MESKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Bütçesi içinde Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler bütçe tertibinin açılması ve açılacak olan bütçe tertibine toplam da 35.400.000,00.-TL'nin aktarılması ile ilgili teklifin görüşülmesi.

6-MESKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı ile ilgili teklifin görüşülmesi.

7-Genel Müdürlüğümüz Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının bütçesinin Plan Proje Dairesi Başkanlığı bütçesine aktarılması ile ilgili teklifin görüşülmesi.

8-Genel Müdürlüğümüz 2019 Mali Yılı Bütçesinin Finansman Cetvelinde 73.000.000 TL iç borçlanma öngörülmüştür. Bütçe kararnamesi ve eki Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde yer alan söz konusu bu tutardan 9.300.000,00.-TL'lik kısmın Enerjisa Güvence Bedelini karşılamak üzere teminat mektubu alınması için  kullanılması, hususu ile ilgili teklifin görüşülmesi.

9-Dilek, Temenniler ve Kapanış.