MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KASIM AYI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 1.OTURUM

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kasım Ayı olağan Genel Kurul toplantısı açılış toplantısı 11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 15.00’da Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecektir. 

11/11/2019 Pazartesi Günü Saat 15.00’de Büyükşehir Belediyesi Kongre Salonunda toplanacak olan Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Kasım Ayı Olağan Genel Kurul toplantısına ait;

GÜNDEM

-Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşı

1-Bir önceki Toplantı Tutanağının görüşülmesi

2-MESKİ Genel Müdürlüğünde çalışan memur ve sözleşmeli personele ilişkin Sosyal Denge Sözleşmesini, MESKİ Genel Müdürlüğü adına yapmak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve MESKİ Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Vahap Şeçer’e yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

3-MESKİ Genel Müdürlüğü Geçici İşçi Vize Cetvelleri ile ilgili teklifin görüşülmesi.

4-MESKİ Genel Müdürlüğü Kadro Derece Değişiklik Cetvelleri ile ilgili teklifin görüşülmesi.

5-MESKİ Genel Müdürlüğü 1. Hukuku Müşavirliği Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmelik Taslağı ile ilgili teklifin görüşülmesi.

6-MESKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmelik Taslağı ile ilgili teklifin görüşülmesi.

7-MESKİ Genel Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Performans Programı Tasarısı ile ilgili teklifin görüşülmesi.

8-MESKİ Genel Müdürlüğü 2020-2022 Dönemi Bütçe Tasarısı ile ilgili teklifin görüşülmesi.

9-MESKİ Genel Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Ücret Tarifesi Tasarısı ile ilgili teklifin görüşülmesi.

10-MESKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Elektrik Alımları bütçe giderine 24.000,000,00.-TL Ödenek Devri ile ilgili teklifin görüşülmesi.

-Dilek, Temenniler ve Kapanış.