MESKİ’DEN ÇALIŞANLARINA ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından tüm ilçelerdeki çalışanlara, 3 günde 14 oturumluk “TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’’ eğitimi verildi.

MESKİ’de, Çevre Yönetim Sistemi Standardı doğrultusunda verilen eğitimlerde; kurumun çevre politikası, çevre hedefleri, çevresel risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli aksiyonların alınarak, çevre yönetim sisteminin uluslararası standartlarda geliştirilmesi konuları anlatıldı. Ayrıca, eğitimlerde kurumun hizmetleri sonucu oluşan atıkların sınıflandırılması, toplanması, ayrıştırılması ve bertarafı hakkında çeşitli bilgilendirmeler de yapıldı.

“Atık yönetimi; yasal bir zorunluluk olmakla birlikte TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi sahibi olmak Kurumumuz kalitesini pozitif yönde etkilemektedir”

MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç’ın konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamasında;

“Çevre sağlığını esas alarak kesintisiz su temini ve atıksu bertarafı hizmetlerini gerçekleştiren Kurumumuz, çevre politikası doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir. Bu bağlamda; MESKİ Genel Müdürlüğü olarak, çevre ile ilgili sorumluluklarımızı, yasal mevzuat çerçevesinde yerine getiriyor, çevre kirliliğinin önlenmesi ve azaltılması için gerekli çalışmaları yapıyor, atıksuların ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde bertarafını sağlıyor ve düzenli kontrollerle de sürdürülebilir kılıyoruz. Bizimle birlikte paydaşlarımızın da çevre duyarlılığının arttırılmasına yönelik olarak bilgi ve deneyimimizi paylaşmayı, su kirliliğini önleme, su kaynaklarını ve havzalarını koruma ile ilgili gerekli önlemleri alarak tüm şartları sürekli iyileştirmeyi taahhüt eden bir Kurum olduğumuzu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim.” şeklinde konuştu.