Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | Kalite

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Kuruluşta kalite anlayışının gelişimi, etkin bir yönetimi, karın verimliliğini ve pazar payının artmasını, maliyetin azalmasını, ürün kalitesinin sürekliliğinin sağlanmasını, giderlerin ve kayıpların azaltılmasını, çalışanların tatminini, kuruluş içi iyileşmeyi, tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolünü, müşteri şikayetinin azalmasını, Paydaşları etkileyen faaliyetlerin izlenmesini ve kontrolünü, memnuniyetin artmasını sağlayan, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen aynı zamanda sürekli iyileştirme için alt yapı oluşturan bir yönetim sistemi modeli olduğu için bu sistem uygulanmaktadır.

Bu sistem dahilinde Temel Kavramlar ve Dokümantasyon İç Tetkik Eğitimi alınmış ve 13-15 Mayıs 2015 tarihinde TSE Tetkikçilerinin yapmış oldukları saha ziyaretinde, 2015 yılının ilk aylarında hayata geçirilen ve kurumsallaşmak için oluşturulan dokümantasyon ve süreçlerin standartlara uygunluğu neticesinde Kurumumuz TS EN ISO 9001:2008 belgesi almaya hak kazanmıştır. 29 Temmuz 2015 tarihinde Mersin Kongre Merkezinde Büyükşehir Belediye Başkanımız ve TSE yetkililerinin katılımı ile belge töreni yapılmıştır.

TS EN ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemlerinin gerektirdiği doküman ve faaliyetin elektronik ortamda yürütülmesini ve otomasyonunu sağlayabilmek için QDMS sistemi kullanılmaktadır. QDMS sistemine ulaşmak isteyen çalışanlar Kalite Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğü‘nce verilen şifrelerle MESKİ PORTAL üzerinden ulaşılabilmektedir.

QDMS: Kuruluşların sahip olduğu yönetim sistemi standartlarının gerektirdiği faaliyetlerin otomasyonu amacıyla geliştirilen Entegre Yönetim Sistemidir.

Kurumumuzda dokümantasyon çalışmaları çerçevesinde görev tanımları, formlar, talimatlar, prosedürler, bakım onarım ve kalibrasyon planları oluşturulmuş ve bu dokümanların yayılımı QDMS üzerinden gerçekleştirilmiştir.