Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | Kalite

TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler Standardı


Mersin’de insan ve çevre sağlığını esas alarak, kesintisiz ve kaliteli su temini sağlamak misyonu ile hareket eden MESKİ Genel Müdürlüğü, bölgemizin en gelişmiş - en büyük laboratuvarından biri olan Merkez Su Analiz Laboratuvarında, 5 farklı matrikste (içmesuyu, atıksu, havuz suyu, deniz suyu ve yüzeysel sular) gerçekleştirdiği analiz sonuçlarının ulusal/uluslararası geçerliliğini sağlamak amacıyla TS EN ISO/IEC 17025 Standardı şartlarını sağlayarak TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından 18 Nisan 2014 tarihinde akredite olmuştur. Akreditasyonun devamlılığı amacıyla akredite olunan tüm parametrelerden her yıl denetlenerek başarıyla geçmiş ve kapsamına yeni parametreler ekleyerek işleyişini genişletmiş ve sürdürülebilirliğini sağlamıştır.

Dosyalar

- Şikayet-Öneri Formu Şikayet Prosesi Akreditasyon Kapsamı Sayfa 1 Akreditasyon Kapsamı Sayfa 2 Akreditasyon Kapsamı Sayfa 3 TLM.08-NUMUNE KABUL TALİMATI- LST.05-ANALİZ LİSTESİ-24 MÜŞTERİ MENNUNİYET ANKETİ