Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | Kalite

EFQM Mükemmellik Modeli

MESKİ, “Kişilerle değil, sistemlerle yönetilen bir kurum olmak” ve kurumsal mükemmelliği yakalayarak tüm paydaşların memnuniyetini sağlamak, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışını yerleştirmek amacıyla kalite çalışmalarına başlamıştır.        

Bir başka amacımız ise iyi tanımlanmış değer ve ilkeler doğrultusunda oluşturulacak strateji ve politikaları, tutarlı bir liderlik anlayışı ile kaynakları doğru ve verimli kullanarak, aynı zamanda süreçlerini iyi yöneterek sürekli iyileşen veya mükemmel sonuçlar elde eden bir kurum olmaktır.

EFQM Mükemmellik Model’inin MESKİ’ de uygulanması ve hayata geçirilen iyileştirme projeleri sonrası 2015 yılında Kararlılık Belgesi ( 2 Yıldız ), 2016 yılında Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi ( 4 Yıldız ) alınmıştır.

2017 yılında Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi ( 5 Yıldız ) alınmıştır.