Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | Kalite

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

 Kurumumuz vatandaş ve paydaş şikâyetlerini daha etkin yönetmek, beklentileri karşılama oranını arttırmak, şikâyetleri ve önerileri mevcut faaliyetlerimiz için bir iyileştirme fırsatı olarak değerlendirmek amacı ile TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetim Sistemini kurmuştur. Bu sistemle vatandaştan gelen şikâyetlerin tamamı değerlendirilmekte, geribildirim yapılmakta, çözüm üretilmekte ve vatandaş memnuniyeti ölçülmektedir.

 Bu çerçevede TSE Belgelendirme Tetkiki sonucunda kurumumuz 2016 yılı Ağustos ayında  belgelendirilmiştir.