Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | Kalite

TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardı


Çalışmalarına başladığımız TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında faaliyetlerimizin çevresel etki/boyut analizleri yapılarak aksiyon oluşturulması gerekli alanlar belirlenmiştir. Tüm faalitelerimizi kapsayacak atık yönetim prosedürleri oluşturulmuş ve atık minimizasyonu, kaynağında ayırma ile ilgili alt yapı çalışmalarımıza başlanmıştır.Satın alınan ürünlerde doğa dostu ürünler tercih edilmektedir, özünde doğal kaynakların kullanımının azaltılması, toprağa,suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlanmaktadır

2017 yılı başında ise ekipler oluşturularak gerekli eğitimler verilmiş, dokümantasyon ve saha çalışmaları süreci tamamlanarak yıl sonunda belgelendirilmesi planlanmaktadır.