Etik Komisyonu

 

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarih ve 25486 sayılı, Etik Kurulu’nun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2004 tarih ve 25578 sayılı, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.

13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak Etik Komisyonu 06/05/2019 tarihli ve 93505266-050.01.01/10249 sayılı yazıyla 2 yıl süreli olarak oluşturulmuştur.

e-mail adresi : etikkomisyonu@meski.gov.tr

KOMİSYON ÜYELERİMİZ

Ali YILMAZ
Komisyon Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Tel: 0-324- 337 08 41 - 45 / Dahili; 2150        

Fatma ÜNEL

Üye

İnsan Kayn. ve Eğitim Dairesi Başkanı

Tel: 0-324- 337 08 41 - 45 / Dahili; 1242

Hakan YILDIZ

Üye

Teftiş Kurulu Başkanı

Tel: 0-324- 337 08 41 - 45 / Dahili; 1260

H.Güzin TÜRE 

Üye

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

Tel: 0-324- 337 08 41 - 45 / Dahili; 1250

Tomris OKŞAR 

Üye

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı

Tel: 0-324- 337 08 41 - 45 / Dahili; 2181

Dosyalar

Etik Kanunu Etik Yönetmeliği Etik İlkelerimiz MESKİ ETİK YÖNERGESİ