Etik Komisyonu

 

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarih ve 25486 sayılı, Etik Kurulu’nun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2004 tarih ve 25578 sayılı, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.

13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak Etik Komisyonu 19/02/2018 tarihli ve 93505266-050.01.01/4247 sayılı yazıyla 2 yıl süreli olarak oluşturulmuştur.

Kamu Görevlileri Etik Eğitimi  http://www.etik.gov.tr/EgitimSeminer.aspx?id=4

KOMİSYON ÜYELERİMİZ

CAN TAŞKIN
Komisyon Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

GSM Telefon : 0 535 672 11 59

Email             : cantaskin@meski.gov.tr            

Abdullah SARIKABAK

Üye

İnsan Kayn. ve Eğitim Dairesi Başkanı

GSM Telefon : 0 507 167 74 41 

Email             : abdullahsarikabak@meski.gov.tr 

Ali YILMAZ

Üye

Özel Kalem Müdürü

GSM Telefon : 0 533 770 43 93  

Email             : aliyilmaz@meski.gov.tr 

H.Güzin TÜRE 

Üye

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

GSM Telefon : 0 532 593 46 03 

Email             : guzinture@meski.gov.tr 

Tomris OKŞAR 

Üye

Plan Proje Dairesi Başkanı

GSM Telefon : 0 533 510 96 98 

Email             : tomrisoksar@meski.gov.tr