Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | Mevzuat - Belge

Evraklar

Dosyalar

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Taksitlendirme Protokolü ve Taahhütnamesi için tıklayınız. Abone İşleri Şubesi Müdürlüğü Tablo Abone Başvuru Formu için tıklayınız. Abone İşleri Şubesi Müdürlüğü Geçici Abonelik Başvuru Formu için tıklayınız. Kaçak Kontrol Şubesi Müdürlüğü / Borcunu Ödemeden Ayrılan Abonelerden Sonra Aynı Adrese Abone Olacaklar İçin Hesap Kesme Servisi Tablo Abone Sözleşmesi için tıklayınız. Hesap Kesme Servisi Borçlu Abone Taahhütname Evrağı için tıklayınız. Hesap Kesme Servisi Sayaç Çıkış Belgesi için tıklayınız. Hesap Kesme Servisi Abone Terk Evrağı için tıklayınız. Okuma İtiraz Servisi Tablo Okuma İtiraz Tutanağı için tıklayınız. Okuma İtiraz Servisi Fatura İtirazı Hakkında Evrak için tıklayınız. Okuma İtiraz Servisi Sayaç Değişim Formu için tıklayınız. Kesme Bağlama Servisi Tablo Abone ve Tesisat Bilgileri Kontrol Formu için tıklayınız. Kesme Bağlama Servisi Kesme Bağlama Evrağı için tıklayınız. Kesme Bağlama Servisi Sayaç Söküm / Bağlama Tutanağı için tıklayınız. Tahakkuk Servisi Tablo Düzeltme Fişi için tıklayınız. Tahakkuk Servisi Geçici Kapalı İptal Evrağı için tıklayınız. Tahakkuk Servisi Evrak No 1 için tıklayınız. Tahakkuk Servisi Tesisat Kontrol Günlük Çalışma Rapor için tıklayınız. Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Tablo Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onay Başvuru Formu için tıklayınız. Mezitli İçme Suyu PKP Mezitli İçme Suyu ÇSED