Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | Mevzuat - Belge

Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAZI YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – (1) 29/11/1993 tarih ve 253 sayılı Büyükşehir Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Satınalma (İhale) Yönetmeliği, 25/07/1995 tarih ve 66 sayılı Büyükşehir Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Arşiv Yönetmeliği, 25/07/1995 tarih ve 67 sayılı Büyükşehir Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Evrak İmha Yönetmeliği, bila tarih ve bila sayılı Genel Kurul Kararı ile yürürlüğe giren Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliği, 12/05/2005 tarih ve 6 sayılı Genel Kurul Kararı ile yürürlüğe giren Memurlara Ödenecek İkramiye Yönetmeliği, 25/07/1995 tarih ve 70 sayılı Büyükşehir Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Eğitim ve Sosyal Hizmetler Yönetmeliği, 25/07/1995 tarih ve 71 sayılı Büyükşehir Meclis Kararı  ile yürürlüğe giren İaşe İşleri Hizmet Yönetmeliği, 23/11/1999 tarih ve 7 sayılı Genel Kurul Kararı ile yürürlüğe giren İşletme Bütçesi ve Avans Yönetmeliği, 25/07/1995 tarih ve 73 sayılı Büyükşehir Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Demirbaş Eşya Yönetmeliği,

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.