Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | Mevzuat - Belge

TS EN ISO 14001:2015 Çevre Politikası

MERSİN SU VE KANALİZASYON İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MESKİ)

ÇEVRE POLİTİKASI

MESKİ Genel Müdürlüğü, çevre sağlığını esas alarak kesintisiz su temini ve atıksu bertarafı hizmetlerini gerçekleştirirken Çevre Yönetimi Sistemi kapsamında;

- Çevre ile ilgili sorumluluklarımızı yasal mevzuat çerçevesinde yerine getirmeyi,

-  Çevre kirliliğinin önlenmesi ve azaltılması için gerekli çalışmaları yapmayı,

-  Atıksuların ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde bertarafını sağlamayı,

- Paydaşlar arasında çevre duyarlılığının arttırılmasına yönelik olarak bilgi ve deneyimimizi paylaşmayı,

- Çevre ve insan sağlığını korumayı ve bu yöndeki faaliyetleri sürdürülebilir kılmayı, Atıkların değerlendirilebilmesi için gerekli çalışmayı yapmayı, değerlendirilmeyen atıkları en uygun yöntemlerle bertaraf etmeyi,

- Su kirliliğini önleme ve su kaynaklarını, su havzalarını koruma ile ilgili gerekli önlemleri alarak tüm şartları sürekli iyileştirmeyi, taahhüt eder.