Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | Tesislerimiz

TARSUS Atıksu Arıtma Tesisi

TarsusAtıksuArıtma Tesisi

Tarsus Atıksu Arıtma Tesisi, çevre köy ve beldeleriyle birlikte Mersin İlinin Tarsus İlçesine hizmet vermek üzere kurulmuştur. Arıtma tesisinin planlanmasında 2010 yılı (1.Aşama– Nüfus=312.398) ve 2020 yılında (2. Aşama – Nüfus=436.219) debi ve yükleri dikkate alınmıştır. Tesis kapasitesi 61.272 m /gün olup birincil ve ikincil arıtma basamaklarını içermektedir. Tarsus Atıksu Arıtma Tesisinin planlanmasında genişletilmiş havalandırmalı aktif çamur prosesi kullanılmıştır. Havalandırma havuzları, atıksu arıtması için verimli ve ekonomik sistem olan dörtgen havalandırma reaktörleridir. Biyolojik prosesten gelen çamur, mekanik çamur susuzlaştırma ünitesine gelerek kurutulmaktadır. Kurutulan aktif çamurlar ise özel yapım konteynerler ile katı atık depo alanına gönderilir. Tarsus Atıksu Arıtma Tesisinde evsel ve ön arıtmadan geçirilen endüstriyel atık sular arıtılarak, kanalına deşarj edilmekte, buradan Akdeniz' e ulaşmaktadır.

 

  • Giriş Yapısı ve Izgaralar

 

Pompa istasyonlarında kaba ızgaralardan geçerek Tarsus Karabucak Atıksu Arıtma Tesisinde fiziksel arıtmanın ilk noktası olan giriş yapısına gelmekte burada iletkenlik, sıcaklık, pH-değeri, UV adsorpsiyonu, bulanıklık ve oksijen ölçümü yapılmaktadır. Giriş yapısında bulunan, otomatik numune alma cihazı ile numuneler alınmakta ve giriş parametreleri izlenmektedir.

 

Atıksu burada bulunan pompalar yardımıyla İnce Izgara Ünitesi, Kum ve Yağ Tutucu Ünitesi’ne gönderilmektedir.

 

  • İnce Izgara Ünitesi Kum ve Yağ Tutucu Ünitesi

Havalandırmalı kum ve yağ tutucuya geçen atık su içerisindeki kum ve benzeri ağır parçaların çökeltilerek sudan ayrılması sağlanırken, atık suyun içinde bulunabilecek ve biyolojik arıtmanın çalışmasını etkileyecek yağ ve yüzücü malzemelerin burada verilen hava ile yüzdürülerek atık sudan ayrılması sağlanır.

 

  • Havalandırma Havuzları Ünitesi

Tesiste toplam 3 adet havalandırma havuzu bulunmaktadır. Her havuz anoksik ve oksik olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler otomatik sistem ile birlikte saatlik olarak değişmektedir. Havuzuna gelen atık suya toplam 5 adet Turbo blower yardımıyla oksijen verilir. Havalandırma havuzlarından savaklanan atık su son çökeltme tanklarına gitmektedir

  • Son Çökeltme Tankları Ünitesi

Biyolojik atık su arıtımının en son yapısı Son Çökeltme Havuzları olup, havalandırma havuzunda oluşan aktif çamurun yerçekimi etkisiyle atıksudan ayrılması maksadıyla kullanılmaktadır. Tarsus Karabucak AAT’de 3 adet son çökeltme havuzu bulunmaktadır.

 

  • Venturi Kanalı Ünitesi Geri Devir ve Atık Çamur Pompa İstasyonu Ünitesi

Venturi Kanalında arıtılmış olan atık su debisi ölçülür ve saatlik olarak kayıt altına alınır. Geri Devir ve Atık Çamur Pompa İstasyonunda bir kısım çamur geri devir için tesisin başına gönderilir. Bir kısmı da çamur yoğunlaştırma tanklarına alınır.

  • Çamur Yoğunlaştırma Tankları Ünitesi

Bu ünitede yerçekimi yardımıyla fazla çamur yoğunlaştırılır. Burada bekletilen ve gerekli yoğunluğa gelen çamur mekanik susuzlaştırma ünitesine gönderilir.

  • Mekanik Çamur Susuzlaştırma Ünitesi

Tarsus AAT’de bulunan 3 adet belt filtre yardımıyla fazla çamurun susuzlaştırma işlemi yapılır (%20, %25 kuru madde miktarı) Susuzlaştırılan çamur Tarsus Katı Atık Depolama Tesisine gönderilir.

  • SCADA

İdari bina içinde bulunan merkezi kontrol odasında Scada sistemine bağlı 1 adet bilgisayar ve 1 adet mimik pano bulunmaktadır. Scada sistemi sayesinde tesisin tüm ekipmanlarını tam otomatik bir şekilde izlemek, kayıt yapmak ve müdahale etmek mümkündür.