Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | Tesislerimiz

ERDEMLİ Atıksu Arıtma Tesisi

ErdemliAtıksuArıtma Tesisi

 

ErdemliAtıksuArıtma Tesisinin toplam kapasitesi 100.000 kişi/gün' dür. Tesisin, 50.000 kişi/gün kapasiteye sahip 1. kademesinin 2027 yılına kadar, 100.000 kişi/gün kapasiteye sahip 2. kademesinin ise 2042 yılına kadar ihtiyaca cevap vereceği belirlenmiştir. Ayrıca ilerleyen zamanda ihtiyaç duyulması halinde 3. kademe ünitelerin inşa edilebilmesi için gerekli alanlar hazırlanmıştır. Erdemli (Mersin)AtıksuArıtma Tesisi 2027 ve 2042 yılları esas alınarak tasarlanmış olup; azot ve fosfor giderimi yapan uzun havalandırmalı aktif çamur (BNR) sistemi mevcuttur.

 

ErdemliAtıksuArıtma Tesisi Üniteleri:

 

GirişYapısı ve Izgaralar

Pompa istasyonlarında kaba ızgaralardan geçerek Erdemli Atıksu Arıtma Tesisinde fiziksel arıtmanın ilk noktası olan giriş yapısına gelmekte burada iletkenlik, sıcaklık, pH-değeri, UV adsorpsiyonu, bulanıklık ve oksijen ölçümü yapılmaktadır

Atık su içerisindeki iri partiküllerin sudan ayrılması için otomatik temizlemeli ince ızgara kullanılmaktadır. Kaba ızgaralarda toplanan atıklar bant konveyör yardımıyla  nihai uzaklaştırma için konteynerlara alınmakta ve tesisten uzaklaştırılmaktadır.

 

İnce Izgara Kum veYağ Tutucu Ünitesi

Havalandırmalı kum ve yağ tutucuya geçen atık su içerisindeki kum ve benzeri ağır parçaların çökeltilerek sudan ayrılması sağlanırken, atık suyun içinde bulunabilecek ve biyolojik arıtmanın çalışmasını etkileyecek yağ ve yüzücü malzemelerin burada verilen hava ile yüzdürülerek atık sudan ayrılması sağlanır.

 

Fosfor Giderim Tankları

İlk biyolojik arıtma ünitesi olan bu tanklarda fosfor arıtımı yapılmaktadır. Tankların oksijensiz bölümünde bünyelerindeki fosforu salan bakteriler, oksijenli bölümde saldıklarından çok fazla fosforu bünyelerine geri almakta böylece atık suda bulunan fosfor bakteri bünyesine girmekte ve daha sonra atık su çamuru olarak sistemden ayrılmaktadır.

 

Kimyasal Fosfor Giderme Ünitesi

 

Bakteri aktivitelerin düşük olduğu kış mevsiminde biyolojik fosfor giderimi ile çıkış suyu standartlarının sağlanamaması halinde, kimyasal fosfor giderme sistemi (FeSO4 dozlama tankı ve dozaj pompaları) kullanılacaktır.

 

 

Havalandırma Havuzu

Tesiste toplam 2 adet havalandırma havuzu bulunmaktadır. Her havuz anoksik ve oksik olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Anaerobik tanktan havalandırma havuzuna gelen atık suya toplam 3 adet Turbo blower yardımıyla oksijen verilir. Havalandırma havuzlarından savaklanan atık su son çökeltme tanklarına gitmektedir.

 

Geri Devir Pompa İstasyonu

Havalandırma havuzlarında bakteri konsatrasyonlarını sabit tutabilmek için çamurun bir kısmı geri devir yapılmaktadır.

Son Çökeltim Havuzları

Biyolojik atık su arıtımının en son yapısı Son Çökeltme Havuzları olup, havalandırma havuzunda oluşan aktif çamurun yerçekimi etkisiyle atıksudan ayrılması maksadıyla kullanılmaktadır. Erdemli AAT’de 2 adet son çökeltme havuzu bulunmaktadır.

 

Çamur Susuzlaştırma Ünitesi

Çamur susuzlaştırma için tesisimizde belt filtreler kullanılmaktadır. Belt filtreler yardımıyla uzaklaştırılan fazla çamur kamyonlarla şu anda Silifke Katı Atık Depolama alanına taşınmaktadır.