Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü | Tesislerimiz

SİLİFKE Atıksu Arıtma Tesisi

 

 

Silifke Atıksu Arıtma Tesisi

Silifke Atıksu Arıtma Tesisi, Mersin ilinin Silifke ilçesine hizmet vermek üzere kurulmuştur. Tesisin kapasitesi, 21.000 m /gün olup birincil ve ikincil arıtım ve çamur prosesini kapsayan arıtma basamaklarını  içermektedir. Tesisin 90.000 kişi/gün kapasiteye sahip 1. kademesinin 2010 yılına kadar, 180.000 kişi/gün kapasiteye sahip 2. kademesinin ise 2028 yılına kadar ihtiyaca cevap verecek şekilde projelendirilmesi yapılmıştır.

SilifkeAtıksuArıtma Tesisi Üniteleri:

  • GirişYapısı ve Izgaralar

Pompa istasyonlarında kaba ızgaralardan geçerek Silifke Atıksu Arıtma Tesisinde fiziksel arıtmanın ilk noktası olan giriş yapısına gelmekte burada iletkenlik, sıcaklık, pH-değeri, UV adsorpsiyonu, bulanıklık ve oksijen ölçümü yapılmaktadır.

Atık su içerisindeki iri partiküllerin sudan ayrılması için ince ızgara kullanılmaktadır. İnce ızgaralarda toplanan atıklar nihai uzaklaştırma için konteynerlara alınmakta ve tesisten uzaklaştırılmaktadır.

  • KumAyrıştırıcı Burgulu Pompa

Tesis girişinde bulunan bu burgulu pompa Arşimet Burgusu, aynı zamanda burgu türbini olarak da bilinen bir su türbinidir. Suyu tesisin diğer kısımlarında cazibe ile iletmek amacıyla yükseltme işlemi yapmaktadır.

  • Ön Çökeltme

Silifke atıksu arıtma tesisinde bulunan 2 adet ön çökeltme havuzlarında, yüksek özgül ağırlığa sahip organik ve inorganik maddelerin yerçekimi etkisiyle atıksudan ayrılması sağlanmaktadır. Dairesel tipli ön çökeltme havuzlarında bulunan köprü sıyırıcı, çökelmiş olan çamuru akıntıya ters tarafta düzenlenmiş konilerde toplamakta ve ön çamur pompaları vasıtasıyla çökelen çamur, fazla çamur ünitesine pompalanmaktadır.

  • Havalandırma Havuzu

 

Tesiste toplam 2 adet havalandırma havuzu bulunmaktadır. Havuzuna gelen atık suya toplam 4 adet Yüzeysel aeratör yardımıyla oksijen verilir. Havalandırma havuzlarından savaklanan atık su son çökeltme tanklarına gitmektedir

 

  • Son Çökeltme

 

Biyolojik atık su arıtımının en son yapısı Son Çökeltme Havuzları olup, havalandırma havuzunda oluşan aktif çamurun yerçekimi etkisiyle atıksudan ayrılması maksadıyla kullanılmaktadır. Silifke AAT’de 2 adet son çökeltme havuzu bulunmaktadır.

 

  • Geri Devir Ve Fazla Çamur Terfi Merkezi

Tesiste oluşan aktif çamurun bir kısmı geri devir olarak havalandırma havuzlarına girecek olan atık su ile karıştırılır ve bir kısmı da fazla çamur olarak belt filtrelere gönderilmektedir.

  • Çamur Çürütme Havuzu

Aerobik olarak çamur çürütmeye yardımcı olan ünitedir. 2 adet yüzeysel aeratör yardımıyla çamura oksijen verilir ve çürümesi sağlanır.

  • Belt Filtre Ünitesi

Silifte AAT’de çamur susuzlaştırma ünitesi olarak belt filtre kullanılmaktadır. Tesiste bulunan 1 adet belt filtreden kuruluğu %20, %25 olarak çıkan fazla çamur Silifke Katı Atık Depolama’ya gönderilmektedir.

  • Hizmet Binası

Hizmet binasında; dinlenme salonu, elektrik atölyesi, yemekhane, laboratuvar, ana kumanda bölümleri bulunmaktadır.

 

  • Ana kumanda Panosu

Ana kumanda Panosu olarak tesiste 1 adet mimik pano kullanılmaktadır.